ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

SOLAR-KONZEPT

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ

Είτε επιθυμείτε να κατασκευάσετε, να χρηματοδοτήσετε η να λειτουργήσετε ένα φωτοβολταϊκο έργο, εμείς θα σας παρέχουμε μια ανταγωνιστική προσφορά πλήρως εναρμονισμένη στις απαιτήσεις σας και σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ


Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας παρέχει ολόκληρη την τεχνική και οικονομική βοήθεια που θα χρειαστείτε σε όλες της φάσεις του έργου: από την αρχική ιδέα, κατά την διάρκεια της υλοποίησης και μέχρι την τελική παράδοση. Η επιτυχία μας βασίζεται στην διατηρήσιμη και υπεύθυνη αντιμετώπιση, συναισθάνοντας τις τοπικές προκλήσεις και λαμβάνοντας υπόψιν την διαφορετικότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών. ΠΑΝΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ


Δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας με στόχο την κάλυψη ολόκληρου του φάσματος υπηρεσιών από την μελέτη μέχρι την λειτουργία του έργου. Δεδομένου ότι κανένα έργο δεν είναι το ίδιο, οι αποφάσεις μας αναφορικά με την επιλογή των υλικών και των κατασκευαστών διαφέρει σε κάθε κατασκευή με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα. ​


 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Εναρμονισμένοι με την φιλοσοφία μας επιδιώκουμε υψηλά στάνταρτ. Έχοντας σύντομους χρόνους αποφάσεων αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες εξασφαλίζουμε άμεσα αποτελέσματα. Οι εγκαταστάσεις μας κάποιες εκ των οποίων είναι διασυνδεδεμένες στο δίκτυο από το 2003 είναι όλες εμπορικά επιτυχημένες. ​

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Projektidee / 

Pachtverträge 

Projekt-entwicklung

Finanzierung
Stromverkauf

Technische
Planung und Bau

Betriebsführung

 • Erstellen von attraktiven Pachtangeboten
   

 • Vertragsmanagement (Pachtverträge)
   

 • Wirtschaftliche- und kaufmännische Beratung
   

 • Technische Prüfung und Optimierung

 • Durchführung des Bauleitplanverfahrens, meist mit einem regionalen Fachbüro
   

 • Koordination mit den zuständigen Fachbehörden 
   

 • Umweltplanung und Planung der Ausgleichsmaßnahmen
   

 • Sicherung des Netzanschlusses

 • Sicherung des Fremdkapitals über eine zum Projekt passende Bank
   

 • Eigenkapital über private Investoren
   

 • Auf Wunsch Bürgerbeteiligung vor Ort
   

 • Sicherung der Stromabnahme
  (EEG oder Verkauf des Stromes auf dem Markt/PPA)

 • Ausführungsplanung, Komponentenbestellung und Baufinanzierung
   

 • Qualitätsprüfung der Module in unabhängigen Testlabors
   

 • Einbindung von regionalen Gewerken/Unternehmen
   

 • Technische und ökologische Baubegleitung 

 • Wartung und Service der PV-Anlagen
   

 • Grünpflege (mit regionalem Partner/Flächeneigentümer)
   

 • Kaufmännische Betriebsführung
   

 • Monitoring der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

solar-konzept  
Germany

E-Mail:   info (at) solar-konzept.de

Imprint

solar-konzept International
Italia / Greece / Netherlands

E-Mail:   info (at) solar-konzept.com

Contact:

Isekai 1, 20249 Hamburg 
Telefon:  +49 (0) 40 39 89 59-10